top of page

 acupunctuur

Acupunctuur

Acupunctuur is het zetten van zeer dunne steriele naaldjes in specifieke punten op het lichaam.

Deze punten worden acupunctuurpunten genoemd en bevinden zich op meridianen. Meridianen vormen een ingenieus energetisch netwerk in heel het lichaam en dragen zorg voor  voeding en functie van alle organen, spieren, weefsels en huid.

Een deel van de meridianen bevindt zich oppervlakkig onder de huid in onze onderarmen en onderbenen. Hier bevinden zich belangrijke acupunctuurpunten die in behandelingen vaak gebruikt worden.

Hoe ontstaan klachten?

Klachten ontstaan door een verstoring in dit energetisch netwerk. Wanneer een verstoring te lang duurt, zullen stagnaties of blokkades in bepaalde meridianen ontstaan.

Dit geeft klachten als pijn, stijfheid, gevoelloosheid, slapte of strakheid in de spieren of huid, warmte of koude in bijvoorbeeld handen, voeten en klachten van de organen.

 

Blokkades kunnen ontstaan door bijvoorbeeld weersomstandig- heden, lage weerstand, emoties, ziekten door bacteriën of virussen, verkeerde voeding, langdurig dezelfde repeterende bewegingen, stress.

Hoe werkt het?

Een klacht of aandoening is een verstoring in de energie-huishouding waarbij het lichaam niet bij machte is de disbalans zelf te herstellen. 

 

Door specifiek gekozen acupunctuurpunten met dunne naaldjes te prikken, wordt het zelfherstellend en regulerend vermogen van het lichaam geactiveerd. 

Hoe verloopt een behandeling?

De behandeling bestaat uit een op jou afgestemd behandelplan waarbij, afhankelijk van de diagnose, een aantal naaldjes op specifieke punten in het lichaam worden gezet.

De naaldjes zijn zo dun dat het aanprikken bij veel acupunctuurpunten bijna geen pijnprikkel geeft. Voel je dit wel dan is dat heel even en verdwijnt dit binnen een paar tellen.

Sommige mensen voelen een schokje of tinteling; ook wel deqi genoemd. Deqi kan uitstralen langs een meridiaan of geeft een licht drukkend gevoel rondom de plaats van de naald; na de behandeling trekt dat weer weg.

Afhankelijk van de klacht blijven de naaldjes 30 – 45 minuten zitten. De naaldjes zijn steriel verpakt en voor eenmalig gebruik.

Acupunctuur kan gecombineerd worden met andere therapievormen.

bottom of page